Analyse

Liberaliseringen af bilsynsmarkedet. En evaluering set med forbrugernes øjne

Danske bilejere sparer både penge og tid, når bilen skal til syn, efter der er fjernet national regulering på området. Det viser en analyse foretaget af det uafhængige konsulentbureau Incentive for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

Tallene taler deres tydelige sprog. De danske bilejere har sparet både tid og penge, efter der blev åbnet for konkurrence om bilsyn.
Langt de fleste bilejere oplever nu højere serviceniveau, bedre tilgængelighed og kortere ventetid ved synshallerne, når de skal have bilen synet. Bilsyn er endnu et godt eksempel på, at det gavner forbrugerne, når konkurrencen får lov at virke.

Danske bilejere sparede sidste år omkring 133 millioner kroner, da de sendte familiens firhjulede til syn. Det viser en sammenligning mellem 2013 og tiden før liberaliseringen af markedet for bilsyn 1. januar 2005.´

Bilejerne bruger mindre tid på at få deres bil synet, antallet af synshaller er steget betragteligt, og bilejerne udtrykker gennemgående tilfredshed med både service og kvalitet.

Bilejernes gevinst består delvis af konkurrencens effekt på prisniveauet. Omregnet til 2013-priser er prisen på et bilsyn faldet med 12 procent sammenlignet med 2004. Prisfaldet er beregnet forsigtigt, fordi der hverken er taget højde for, at der med liberaliseringen blev lagt moms på prisen for bilsyn, eller for at mekanikere ofte får rabat, når de kører en bil til syn for forbrugerne.

Den enkelte dansker betalte i gennemsnit 480 kroner for et syn i 2004, mens prisen i 2013 var faldet til 424 kroner, når der er taget højde for inflation.

Knap halvdelen af bilejernes økonomiske gevinst kommer fra den tid, de har sparet på kortere transportafstand til synshallen.

Tidsbesparelsen skyldes blandt andet, at der i dag er omkring 400 synshaller i Danmark. Før markedet blev frit var der 117. På landsplan skal danskerne derfor i gennemsnit spejde næsten tre kilometer kortere ud i horisonten for at finde den nærmeste synshal.

Bilejerne udtrykker overvejende stor tilfredshed med mulighederne, når de skal finde en tid til bilsyn, der passer ind i familie- og arbejdslivet. Alternativt tilbyder mekanikerne ofte at køre bilen til syn for kunderne.

Analysen kan ikke direkte sammenligne kvaliteten af bilsyn i dag med kvaliteten før 2004. Det skyldes, at den nuværende kontrol med synshaller først blev indført i 2010. Her viser Trafikstyrelsens tal, at mellem 99,7 og 99,9 procent af alle syn er gennemført uden farlige fejl i perioden fra 2010 til 2013.

Analysen viser, at 92 procent af de adspurgte bilejere er tilfredse eller meget tilfredse med synshallens grundighed i forbindelse med det seneste syn af deres bil. Bilejerne giver udtryk for, at det i høj grad er både pris og forbedret adgang til et effektivt syn uden ventetid, der er afgørende for deres tilfredshed.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Kundetilfredshed med bilsyn efter liberalisering (1380 respondenter):

  • ”Prisen”: 62 procent tilfreds/meget tilfreds – 5 procent utilfreds/meget utilfreds
  • ”Mulighed for en tid, der passede mig”: 83 procent tilfreds/meget tilfreds – 2 procent utilfreds/meget utilfreds
  • Service og personalets imødekommenhed: 83 procent tilfreds/meget tilfreds – 3 procent utilfreds/meget utilfreds.
  • Tryghed ved kvaliteten af bilsynet: 82 procent tilfreds/meget tilfreds – 3 procent utilfreds/meget utilfreds

Fakta:

  • Statens Bilinspektion tilbød i 2004 syn fra 117 synshaller til lette køretøjer.
  • I 2014 er der 400 synshaller til lette køretøjer fordelt på 170 forskellige virksomheder.
  • Den samlede besparelse ligger i intervallet 114-153 millioner kroner. Det bedste estimat er 133 millioner kroner.
  • En gradvis liberalisering af markedet for bilsyn begyndte i september 2004. Siden januar 2007 har markedet været fuldt liberaliseret.
  • Samtidig med liberaliseringen blev der i 2005 indført moms på bilsyn. Prisfaldet på 12 procent fra 2004 til 2013 udgør derfor et konservativt skøn. Eksklusive moms er prisen for bilejere faldet med knap 30 procent.
  • Før liberaliseringen kunne mekanikere ikke få rabat, når de kørte kundernes biler til syn. Analysen konkluderer, at mekanikerne oftere kører bilen til syn for kunderne efter liberaliseringen og samtidig opnår rabatter på 10-20 procent. De besparelser forventes at komme bilejerne til gode, men de er ikke medregnet i den samlede besparelse.