Analyse

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter

Reguleringen af kiropraktorer og fysioterapeuter udelukker effektiv og lige konkurrence Den nuværende regulering af kiropraktorer og fysioterapeuter udelukker effektiv og lige konkurrence mellem virksomhederne og medvirker til et betydeligt økonomisk tab for forbrugerne og samfundet. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter.”

Danskerne kan få mere sundhed for pengene, hvis reguleringen af kiropraktorer og fysioterapeuter bliver tilrettelagt mere hensigtsmæssigt. Den nuværende regulering af områderne forhindrer, at behandlerne kan udvide deres klinikker og drive klinikkerne mere effektivt.

Størstedelen af de behandlinger, der leveres på markedernes for kiropraktorer og fysioterapeuter, sker inden for praksissektoren, som er underlagt omfattende regulering. Forhold som pris, udbud og ejerskab er reguleret. Og reguleringen begrænser adgangen til at få et såkaldt ydernummer. Det skærmer kiropraktorer og fysioterapeuter i praksissektoren mod konkurrence fra eksisterende og nye behandlere.

Kiropraktorerne og fysioterapeuterne oplever selv, at reguleringen hæmmer dem i at drive forretningen effektivt samt i at udvide deres kapacitet og aktivitet.

For at belyse størrelsesordenen af det samfundsøkonomiske tab, som reguleringen bevirker, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført produktivitets- og potentialeberegninger. Beregningerne indikerer blandt andet, at der er potentiale for, at forbrugere, behandlere og det offentlige tilsammen kan spare 267 millioner kroner årligt, hvis den halvdel af behandlerne med det højeste antal behandlinger per patient reducer antallet af behandlinger til samme niveau som gennemsnittet.

I analysen peger styrelsen på, at reguleringen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Særligt giver analysen anledning til at overveje, om antalsbegrænsningen, kapacitetsbegrænsningen, honorarsystemet samt ejerskabsbestemmelserne er hensigtsmæssige.

Forbrugerne oplever god service, kort ventetid og tilgængelighed hos kiropraktorer og fysioterapeuter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at forbrugernes velfærd kan blive endnu bedre ved en mere hensigtsmæssig regulering.

Inden for de seneste to år har fire ud af ti danskere fået behandling hos en kiropraktor eller en fysioterapeut. Udgiften for forbrugerne og samfundet har været på omkring 5,4 milliarder kroner de seneste to år.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing:

Den nuværende regulering af kiropraktorer og fysioterapeuter udelukker effektiv og lige konkurrence. Det svækker behandlernes incitament til at udvikle sig og tilbyde ydelser af høj kvalitet til en lav pris. Og den forhindrer, at især de mest produktive fysioterapiklinikker kan ekspandere.
Analysen peger på, at der er et betydeligt potentiale for, at danskerne kan få mere sundhed for pengene, hvis reguleringen bliver tilrettelagt smartere.
Forbrugerne oplever god service, kort ventetid og tilgængelighed hos kiropraktorer og fysioterapeuter. Det er selvfølgelig positivt. Samtidig indikerer analysen, at der er et betydeligt potentiale for mere kiropraktik og fysioterapi for pengene. Den gevinst, har forbrugerne endnu til gode at få indfriet.