Skip navigation

Dom fra Sø- og Handelsretten: Mediacenter Danmark A/S mod Konkurrencerådet

BS-28571/2018-SHR

21. oktober 2019

Sø- og Handelsretten har afgjort, at Mediacenter Danmark og MPE Distributions aftale og samordnede praksis om kundedeling var ulovlig. Kundedelingsaftalen vedrørte afsætning af distribution af adresseløse forsendelser som for eksempel tilbudsaviser. Sagen blev første gang afgjort af Konkurrencerådet i 2017 og stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i 2018.

Læs pressemeddelelse

Ankehistorik

  1. Domme

    Dom fra Sø- og Handelsretten: Mediacenter Danmark A/S mod Konkurrencerådet

    21. oktober 2019

  2. Rådsafgørelser

    Kundedeling mellem MCD og MPE Distribution

    30. august 2017