Afgørelse

Nummer
BS-28571/2018-SHR

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Dom fra Sø- og Handelsretten: Mediacenter Danmark A/S mod Konkurrencerådet

Sø- og Handelsretten har afgjort, at Mediacenter Danmark og MPE Distributions aftale og samordnede praksis om kundedeling var ulovlig. Kundedelingsaftalen vedrørte afsætning af distribution af adresseløse forsendelser som for eksempel tilbudsaviser. Sagen blev første gang afgjort af Konkurrencerådet i 2017 og stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i 2018.

Ankehistorik