Afgørelse

Nummer
MTF-20/02182

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICM A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. marts 2020 en anmeldelse af en fusion mellem Bunzl Holding Danmark A/S (”Bunzl”) og ICM A/S (”ICM”).

Ved transaktionen erhverver Bunzl en kontrollerende andel på 78,9 pct. af aktierne i ICM, og opnår dermed enekontrol over ICM.