Skip navigation

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S

MTF-19/14998

04. december 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. november 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem A/S Motortramp, Togu ApS, MST Finance & Consult ApS og Lion Danmark I ApS.

Transaktionen medfører, at A/S Motortramp opnår fælles kontrol over Lion Danmark I ApS, herunder Lomax A/S, sammen med MST Finance & Consult ApS samt Togu ApS.