Afgørelse

Nummer
DIPS-18/02115

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Danish Agro Machinery Holding AS’ erhvervelse af enekontrol med fem forhandlere af CLAAS landbrugsmaskiner

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter også ”styrelsen”) modtog den 2. februar en anmeldelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ (herefter ”DAMH”) erhvervelse af enekontrol med: i) Traktor- & Høstspecialisten A/S, ii) Vindmask 2017 Holding A/S, iii) Ringe Maskinforretning A/S, iv) Røstofte Maskiner A/S og v) A.P. Jørgensen (herefter samlet ”targetselskaberne”).

Fusionen gennemføres som en overdragelse af mellem 55 pct. og 100 pct. af aktiekapitalen i hvert af targetselskaberne, hvorved DAMH opnår enekontrol med alle targetselskaber. Overdragelserne udgør hver især eller tilsammen en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2.