Skip navigation

Pressemeddelelser

Gå til Landsret stadfæster byrettens dom om fusionsanmeldelse

23. januar 2020

Vestre Landsret har afgjort, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kunne kræve, at Dansk Supermarked (nu Salling Group) indgav en såkaldt almindelig anmeldelse af sin fusion med Wupti.com i stedet for en forenklet anmeldelse. Typen af anmeldelse afgør, hvor stort et gebyr, virksomheden skal betale for sagsbehandlingen.

Gå til Forsyningssekretariatet analyserer effektiviseringspotentialet frem mod 2030 i vandsektoren

16. januar 2020

Klima- energi- og forsyningsministeren har bedt Forsyningssekretariatet om at analysere drikke- og spildevandsselskabernes effektiviseringspotentiale frem mod 2030. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Gå til Landsret giver millionbøder i fynsk kartelsag

07. januar 2020

Østre Landsret har afgjort, at entreprenørvirksomhederne Jorton A/S og H. Skjøde Knudsen A/S skal betale bøder på henholdsvis 3 millioner kroner og 2 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomhederne har udvekslet priser og koordineret tilbud i forbindelse med flere entreprenøropgaver.

Gå til Velfungerende marked for de fleste offentlige indkøb

20. december 2019

Der er et velfungerende marked for de fleste af de indkøb, som foretages af den offentlige sektor, og de fleksible udbudsformer anvendes i stigende grad. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag analysen ”Status for offentlig konkurrence”.

Gå til Bøde for ulovligt krav om campingpas

17. december 2019

DK-CAMP, der er en landsforening af danske campingpladser, har accepteret en bøde på 300.000 kroner. Foreningen har overtrådt konkurrenceloven ved at deltage i vedtagelser af krav om et campingpas og at sælge det til en fast pris.

Gå til Potentiale for konkurrencegevinster til staten og pensionsopsparerne

13. december 2019

Det danske pensionssystem er generelt velfungerende og høster ros for blandt andet sine obligatoriske opsparingsordninger. Men konkurrencen kunne være bedre, viser Konkurrencerådets analyse ”Konkurrencen på markedet for pension”.

PRESSEKONTAKT

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98