Forbrugerforhold

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver en række forbrugerbeskyttende regler og understøtter rammerne for samspillet mellem forbrugere og virksomheder med det formål at skabe velfungerende markeder, vækst og høj forbrugervelfærd.

Styrelsen bidrager til udvikling af ny forbrugerpolitik og regulering, analyserer markedsforhold samt formidler forbrugerinformation til forbrugere og virksomheder.

Nyheder

Forslag til ændring af konkurrenceloven

04. oktober 2017

Regeringen har stillet forslag om ændring af konkurrenceloven. Forslaget indeholder blandt andet en række ændringer, som har til formål at styrke håndhævelsen af konkurrenceloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lukker sag om ændringer i DanAvl

28. september 2017

Brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer har justeret sin planlagte ændring af DanAvl, som er et avlssystem for svinegenetik. Justeringen fjerner de umiddelbare konkurrencemæssige betænkeligheder, der oprindeligt lå til grund for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse. Det er derfor besluttet at lukke sagen.

Konkurrencerådet sikrer Boxer-kunder fortsat frit valg af tv-kanaler

27. september 2017

Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem SE og Boxer, der begge distribuerer tv-kanaler. SE, der ejer Stofa, har afgivet tilsagn, der blandt andet forpligter SE til at bevare Boxers udvalg af og priser på frit valg-kanaler frem til 2020.

Nykredits tilsagn om bidragsloft erstattes af nye tilsagn

27. september 2017

Konkurrencerådet har afgjort, at der ikke er grundlag for at ophæve Nykredits tilsagn fra 2003 om loft på bidragssatserne. Samtidig har rådet afgjort, at nye tilsagn kan erstatte det oprindelige tilsagn fra 2003.

PRESSEKONTAKT

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98.