Skip navigation

Forbrugerforhold

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver en række forbrugerbeskyttende regler og understøtter rammerne for samspillet mellem forbrugere og virksomheder med det formål at skabe velfungerende markeder, vækst og høj forbrugervelfærd.

Styrelsen bidrager til udvikling af ny forbrugerpolitik og regulering, analyserer markedsforhold samt formidler forbrugerinformation til forbrugere og virksomheder.

PRESSEKONTAKT

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98.

Analyser og publikationer

Gå til Forbrugerforholdsindekset 2018

11. april 2019

De danske forbrugerforhold – målt ved det såkaldte forbrugerforholdsindeks – er en anelse bedre i 2018 end ved den seneste måling. Danmark scorer fortsat gennemsnitligt ift. sammenlignelige EØS-lande.

Gå til Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling

19. februar 2019

Realkreditinstitutternes bidragssatser har ligget på et stabilt niveau siden de seneste større prisforhøjelser i 2016, mens listepriserne for gebyrer ved lånoptagelse er steget. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”.

Gå til Bookingplatforme, hoteller og forbrugere

01. februar 2019

Digitaliseringen har skabt muligheder for både turister og hotelbranche. De seneste år har der været markant vækst i den danske hotelbranche, og bookingplatforme har givetvis medvirket til at øge efterspørgslen efter overnatninger i Danmark. Bookingplatformene er af stor værdi for danske forbrugere, men har dog også skabt visse udfordringer.

Gå til Consumers benefit from a standardised front page to loan offers

19. december 2018

Consumer inactivity in the mortgage market reduces consumer welfare and providers’ incentive to innovate and compete. This has led The Danish Competition Council to recommend an introduction of a simple frontpage to mortgage loan offers based on an experimental study using behavioural insights.