Gå til resume Gå til indhold

Forbrugerpolitik

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder løbende med at udvikle og forny forbrugerpolitikken. Dette sker konkret ved at hjælpe regeringen med i at folde sine ambitioner på forbrugerområdet ud. Viden, analyse, fakta og dialog er nøgleord i forbindelse med den løbende udvikling af forbrugerpolitikken.

I det daglige arbejder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med at udvikle politikker og tiltag, der fx kan øge gennemsigtigheden på markederne og styrke forbrugernes frie valg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er med til at forberede og udarbejde ny lovgivning på forbrugerområdet, og er med til at sikre, at reglerne overholdes i det daglige. Samtidigt servicerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erhvervs- og vækstministeren i forbindelse med taler samt folketings- og udvalgsspørgsmål.

For hele tiden at være opdateret på og involveret i, hvad der rører sig på forbrugerområdet, er styrelsen løbende i dialog med forbrugerne, de erhvervsdrivende, andre myndigheder og institutioner på nationalt såvel som på internationalt plan. Styrelsen deltager ligeledes i relevante fora og udvalg på forbrugerområdet.

 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  I Danmark udkommer der årligt ca. 33.000 sider tilbudsaviser mod ca. 9.000 sider i Sverige

  reklamer
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  Dagligvarer koster ca. 4-6 % mere i Danmark end gennemsnittet af 7 EU-lande

  Dagligvarer
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  Læs rapporten om tilbudskulturen i dagligvarehandlen

  rapport om tilbudskultur i dagligvarehandlen

Kontakt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 4171 5000

Mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.00

fredag 9.00 - 15.00


Fax: 41715100

Mail: kfst@kfst.dk

CVR: 10294819

EAN: 5798000018006

tip

Har du et tip?

Vi har brug for hjælp til at afsløre karteller og andre overtrædelser af konkurrenceloven. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du opdager eller hører om mulige brud på konkurrencereglerne.


Afgørende beviser kan let bortskaffes. Derfor er det vigtigt for os, hvis du kan skaffe dokumentation i form af for eksempel emails eller skriftlige aftaler.


Kontakt os her

Forbrugerhotlinen

Du kan få vejledning om dine rettigheder som forbruger og erhvervsdrivende i forbindelse med køb og salg af varer og tjenesteydelser.