Undskyld, vi roder

Vi er ved at lægge vores hjemmeside om til et nyt system, så der kan forekomme uregelmæssigheder

Vi indsamler, analyserer og formidler viden om konkurrence- og forbrugerforhold i vores arbejde for at fremme velfungerende markeder.

Publikation: Velfungerende markeder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

23. juni 2017

Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager til en effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.

OFFENTLIGGØRELSER

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af BWB Partners I K/S’ erhvervelse af enekontrol over Holmris A/S med tilhørende datterselskaber

23. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 16. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem BWB Partners I K/S og Holmris A/S med tilhørende datterselskaber.

  • Danske forbrugerforhold får karakteren middel

    15. juni 2017

    Danskerne har placeret Danmark i midterfeltet, hvad angår deres oplevelse af forbrugerforholdene. Blandt ti sammenlignelige lande får det danske forbrugerforholdsindeks en femteplads. Ses der på de enkelte markeder scorer Danmark dog lavere end gennemsnittet på 36 ud af 42 markeder.

  • Konkurrencerådet analyserer konkurrencen på pensionsmarkedet

    12. juni 2017

    Konkurrencerådet igangsætter en analyse af konkurrencen på pensionsmarkedet. Den danske pensionsformue er på omkring 4.000 milliarder kroner, og umiddelbart ser det ud til, at forbrugernes mobilitet er meget begrænset.