Gå til resume Gå til indhold
 

Centre

Direktion

Jakob Hald - Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Jacob Schaumburg-Müller
Direktør
Jakob Hald
CV
Vicedirektør
Bitten Thorgaard Sørensen
CV
Vicedirektør
Jacob Schaumburg-Müller
Billede i trykkvalitet Billede i trykkvalitet Billede i trykkvalitet
 
 

Bjarne Bach 

Billede i trykkvalitet

 

Administrationssekretariat (ADM)
Kontorchef Bjarne Bach Østergaard

 • Økonomistyring
 • Ledelsesinformation
 • It og sikkerhed – herunder ansvaret for IT-projektstyring i styrelsen
 • Styrelsens resultatkontrakt
 • Service 
 • Indkøb
 • Kontakt til Koncern HR
 • Varetage styrelsens webudvikling, webanalyse og webstatistik

Lene-Milthers 

Billede i trykkvalitet

 

Direktionssekretariat (DS)
Kontorchef Lene Milthers

 • Direktionsbetjening, herunder direktionsmøder, direktionsseminarer, chefmøder og chefseminarer
 • Koordinering og kvalitetssikring af ministerbetjening
 • EU-koordination i styrelsen
 • Strategiske projekter
 • HR- og organisationsudvikling 
 • Betjening af Konkurrencerådet og det rådgivende udvalg
 • Projektkoordinering
 • Interne kurser i ministerbetjening og projektmodellen 

 


Thomas Rønde 

Billede i trykkvalitet

 

Cheføkonom
Professor Thomas Rønde 

Cheføkonomen har det overordnede faglige ansvar for anvendelsen af økonomiske metoder i konkurrencesager og markedsanalyser. Cheføkonomen er ansvarlig for interne uddannelsesforløb om industriøkonomi og generel økonomisk metode. Derudover er cheføkonomen overordnet ansvarlig for økonomisk metodeudvikling i styrelsen.

Hanne Ahrentoft 

Billede i trykkvalitet

 

Center for Kommunikation (KOM)
Kommunikationschef Hanne Arentoft 
 
 • Pressehåndtering
 • Intern kommunikation
 • Styrelsens generelle formidling herunder præsentationer og sprog
 • Information til forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder om forbruger- og konkurrenceforhold
 • Styrelsens tilstedeværelse på sociale medier
 • Formidling af praksis i Forbrugerklagenævnet
 • Producere indhold til den offentlige forbrugerportal Forbrug.dk og til andre webløsninger
 • Forberedelse og afvikling af fællesmøder
 • Koordinering af indhold på intranettet
 • Vedligehold på hjemmesider og intranetFlemming Steen Nielsen 

Billede i trykkvalitet

 

Forbrugerpolitisk Center (FORCE)
Kontorchef Flemming Steen Nielsen

 • Medvirke til at nytænke policytiltag og initiativer på styrelsens projekter
 • Nytænke styrelsens formidlingsformer
 • Nytænke politikudvikling og initiativer på tværs af styrelsens projekter
 • Styrke styrelsens arbejde med evidensbaseret politikudvikling fx gennem konkrete eksperimenter
 • Udvikle politikoplæg, lovforslag og regeludstedelse på forbrugerområdet
 • Betjene minister, departement og folketing med besvarelse af konkrete forespørgsler
 • Varetage generelle internationale opgaver på forbrugerområdet
 • Forbruger Europa

Niels Enemærke 

Billede i trykkvalitet 

 

Center for Markedsanalyser og Økonomi (MØK)
Kontorchef Niels Enemærke

 • Tværgående analyser af konkurrence- og forbrugerforhold.
 • Markedsanalyser
 • Økonomisk kvalitetssikring, sparring og vejledning på konkurrenceområdet
 • Økonomisk metodeudvikling
 • Vedligeholdelse af tværgående økonomisk viden
 • Chief economist working group

Tine Rønde 

 

Konkurrencejuridisk Center (KJUR)
Kontorchef Tine Rønde (pr. 1.2. 2017) 

 • Lovforslag og regeludstedelse på konkurrenceområdet 
 • Juridisk sparring i konkurrencesager 
 • Peer review i rådssager  
 • Generel vejledning og forebyggelse på konkurrenceområde 
 • Internationalt samarbejde på konkurrenceområdet
 • Juridisk metodeudvikling
 • Vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Forberedelse af konkurrencemøder
 • Interne kurser i konkurrenceret og forvaltningsret

Andreas WeidemannSekretariat for Forbrugerombudsmanden (FO) 
Kontorchef Andreas Weidemann
Kontorchef Louise Christophersen

Forbrugerombudsmanden (FO) er en selvstændig myndighed, som sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 • Generel tilsynsmyndighed med overholdelse markedsføringsloven og anden civilretlig forbrugerbeskyttende lovgivning
 • Konkrete markedsføringssager, projekter m.v.
 • Forhandling af vejledninger og retningslinjer
 • Førelse af straffesager og civile retssager ved domstolene
 • Særlig tilsynsmyndighed med en række forbrugerbeskyttende love
 • Internationalt tilsynssamarbejde om ulovlig grænseoverskridende markedsføringBillede på vej 

 

Center for Efterforskning og Karteller (EKA)
Konstitueret kontorchef Jens L. Underbjerg

 • Kartelefterforskning
 • Efterforskningsstrategi
 • Planlægning og koordinering af kontrolundersøgelser
 • Leniency
 • Samarbejde med SØK
 • Metodeudvikling inden for kartelområdet
 • Straffesager på konkurrenceområdet
 • Vejledning om retssikkerhedsloven
 • Internationalt samarbejde om karteller

Michael Riis              

 

Konkurrencecenter for Service, IT og det Finansielle område (SIF)
Kontorchef Michael Christian Høg Riis

 • Håndhævelse af konkurrenceloven og betalingstjenesteloven. Markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:
  • Service
  • IT
  • Finans
  • Forsikring
  • Betalingstjenester
  • Tilsyn med betalingskortgebyrer efter betalingstjenesteloven

Adrian Lübbert 

Billede i trykkvalitet

 

Konkurrencecenter for Detailhandel, Industri, Primære erhverv og Sundhed (DIPS)
Kontorchef Adrian Lübbert (orlov til 1.3 2017)
Konstitueret kontorchef Thomas Herping Nielsen

 • Håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:
  • Fødevarer
  • Landbrug
  • Industri
  • Sundhed og Medicoindustri
  • Detailhandel (dagligvarehandel, specialhandel mv.)

Martin Andreas Gravengard              

 

Konkurrencecenter for Byggeri, Energi og Transport (BET)
Kontorchef Martin Andreas Gravengaard

 • Håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:
  • Transport (skibsfart, fly, bus, tog mv.)
  • Infrastruktur (havne, lufthavne, skinner mv.)
  • Energi
  • Miljø (affald og spildevand)
  • Skovbrug
  • Bygge og anlæg
  • Auto


Søren Bo Rasmussen 

Billede i trykkvalitet

 

Konkurrencecenter for Medier, Tele og Fusioner (MTF)
Kontorchef Søren Bo Rasmussen

 • Håndhævelse af fusionskontrolreglerne i alle brancher. Herudover håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:
  • Medier
  • Tele
  • Sport
  • Underholdning og kultur
  • Forlagsvirksomhed


  Kenneth Skov 

  Billede i trykkvalitet

   

  Center for offentlig konkurrence (OK)
  Kontorchef Kenneth Skov Jensen

  • Lovforslag og regeludstedelse på udbudsområdet
  • Analyser og politikoplæg om offentlig konkurrence
  • Information og vejledning om udbudsreglerne
  • Udbud.dk
  • Offentlig-privat samarbejde
  • OPP


  Billede i trykkvalitet

  Center for vand (VAND)
  Kontorchef Merete Godvin Jensen

  • Prisloftsfastsættelse på vandområdet
  • Benchmarking på vandområdet
  • Kommunale indberetninger i forbindelse med udlodning og vederlag fra vandselskaber

  Mogens Hansen 

  Billede i trykkvalitet

   

  Sekretariatet for Stormrådet og de private ankenævn (SPA)
  Afdelingschef Mogens Hansen

  • Sekretariat for Stormrådet
  • Administration af og regeludstedelse i forbindelse med oversvømmelses-, stormflods- og stormfaldsordningen.
  • Vejledning af borgere og virksomheder
  • Klagebehandling af stormflodssager
  • Administration af tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager
  • Håndtering af stormafgift.
  • Forvaltning af oversvømmelses- og stormflodspuljen samt stormfaldspuljen.
  • Sekretariatsbetjening af Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævn for finansieringsselskaber og Ankenævn for Bedemandsbranchen
  Sidst opdateret:   1. januar 2017