Vejledning

Notat: Gennemgang af reglerne om dokumentation

I dette notat gennemgås der, hvilken endelig dokumentation ordregivere kan kræve fra virksomhederne vedr. udelukkelsesgrunde, egnethed og evt. udvælgelse, samt de forskellige problemstillinger forbundet med fremlæggelse af dokumentationen.