Vejledning

Gennemførelse af grønne udbud – Vejledning om udbudslovens muligheder

Formålet med denne vejledning er at hjælpe offentlige indkøbere med at foretage grønne indkøb i overensstemmelse med udbudsreglerne. Vejledningen indeholder en gennemgang af reglerne suppleret med relevante praktiske eksempler fra gennemførte udbud.

Vejledningen vedrører indkøb, der foretages efter udbudslovens afsnit II. Opbygningen følger faserne i de offentlige udbudsprocesser. I hvert kapitel bliver det fremhævet, hvordan grønne hensyn kan varetages i den konkrete fase i udbudsprocessen.

Den første fase vedrører perioden, før du går i gang med at udarbejde dit udbudsmateriale, og omhandler ordregivers afklaring af indkøbsbehovet. Derefter kommer fasen, hvor du går i gang med at udarbejde dit udbudsmateriale. Denne fase dækker flere af kapitlerne, da det samlede udbudsmateriale består af flere dele. Tredje fase vedrører perioden efter, du har gennemført udbudsprocessen.

Målgruppen for vejledningen er primært ansatte hos ordregivere, som ønsker vejledning om de grønne muligheder i udbudsloven. Virksomheder, der byder på offentlige opgaver, kan også finde vejledningen relevant i forhold til rækkevidden for ordregivers muligheder for at inddrage grønne hensyn.