Vejledning

Fødevarehandelsloven

Vejledning om lov om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden (fødevarehandelsloven).

Formålet med denne vejledning er at give et overblik over reglerne med en række konkrete eksempler på, hvem og hvad reguleringen omfatter, og hvad der udgør urimelig handelspraksis. Derudover giver vejledningen et overblik over håndhævelsen af reglerne, og hvordan du klager, hvis du som leverandør oplever at blive udsat for urimelig handelspraksis. 

Fødevarehandelsloven regulerer samhandel mellem købere og leverandører i alle led af landbrugs- og fødevareforsyningskæden. Det vil sige både primærproducenter, fremstillingsvirksomheder, distributører og detailhandlen. Loven regulerer ikke forbrugeres indkøb af landbrugs- og fødevarer.

Loven regulerer de aftaler, der indgås mellem leverandører og købere af landbrugs- og fødevarer, uanset virksomhedernes størrelse og deres relative forhandlingsstyrke. I forhold til reglerne om maksimale betalingsfrister i lovens §§ 3 og 4 gælder visse undtagelser for henholdsvis små købere med en årlig omsætning på 2 millioner euro eller mindre og for store leverandører med en årlig omsætning på mere end 350 millioner euro.

Loven implementerer Direktiv 2019/633/EU om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden (UTP-direktivet). Direktivet har til hensigt at fjerne eller begrænse visse former for handelspraksis (såkaldt urimelig handelspraksis eller Unfair Trading Practices).

Sidst i vejledningen er et bilag, som giver en grafisk oversigt over de nye regler. Her kan leverandører og købere hurtigt få et overblik over, hvornår loven finder anvendelse.

Se også oversigt over reglerne her (pdf-version til evt. print)