Vejledning

Vejledning om fusionsanmeldelser og -gebyrer

Denne vejledning udgør en vejledning til bekendtgørelsen om anmeldelse af fusioner samt reglerne om fusionsgebyrer i konkurrenceloven.