Vejledning

eCertis – Sådan virker det

eCertis er et online informationssystem, som kan vise de forskellige certifikater til dokumentation for udelukkelse og egnethed ved udbudsprocedurer rundt om i EU. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag en vejledning på 11 sider, der i ord og billeder viser, hvordan eCertis anvendes.

Databasen kan både bruges af ordregivere og af ansøgere/tilbudsgivere.

I udbud, hvor ansøgere eller tilbudsgivere fra andre EU-medlemslande deltager, kan ordregivere anvende Europa-Kommissionens online database eCertis til at identificere dokumentation fra andre EU-medlemsstater.

Som ansøger eller tilbudsgiver kan du bruge eCertis til at identificere den dokumentation, der skal vedlægges ansøgninger og tilbud i andre EU-medlemslandes udbud.

eCertis har et dansk interface og udvidede søgemuligheder. Det er udformet som et opslagsredskab, og oplysningerne i systemet opdateres af de nationale myndigheder i de enkelte EU-medlemslande.

Vejledningen eCertis – Sådan virker det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver en grundig gennemgang af, hvordan du finder frem til de rette udenlandske certifikater i databasen.

Gå til databasen eCertis her