Skip navigation

Processer i konkurrencesager

21. december 2018

Vejledning

Formålet med denne vejledning er at skabe klarhed over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens processer for konkurrencesager efter konkurrencelovens § 6 og § 11 eller de tilsvarende bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (”EU-traktatens”) artikel 101 og 102 samt sager efter konkurrencelovens § 11 a.

Vejledningen giver information om, hvordan du klager, hvis du oplever, at en eller flere virksomheder overtræder konkurrenceloven. Derudover giver vejledningen information om, hvilke sagsbehandlingsskridt, der typisk vil være i en konkurrencesag, hvis din virksomhed bliver inddraget i en sådan, og hvilke muligheder der kan være for at få sagen afsluttet hurtigere.

Vejledningen beskriver processen i en konkurrencesag fra start til slut – lige fra den indledende screening af en sag til indhentning af oplysninger, analyse, høring af parterne og forelæggelse for Konkurrencerådet.