Vejledning

Vejledning om sociale klausuler i udbud

Vejledningen giver en gennemgang af "følg eller forklar"-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Denne udgave er opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien og suppleret med et krav om kontraktopfølgning.

Der er tale om en opdatering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om sociale klausuler i udbud fra 2016.  Konkret beskriver vejledningen, hvad ”følg eller forklar”-princippet indebærer, og hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres og indgå i et udbud. Desuden gennemgår vejledningen de retlige rammer for brugen af klausulerne i offentlige kontrakter.

Vejledningens målgruppe er primært offentlige indkøbere og udbudskonsulenter i statslige, regionale og kommunale myndigheder - det vil sige alle parter, der er omfattet af ”følg eller forklar”-princippet.

Vejledningen er på 21 sider.