Vejledning

Sådan vurderer du ”klar grænseoverskridende interesse”

Køber du varer eller tjenesteydelser med en forventet værdi under de gældende EU-tærskelværdier, skal du altid starte med at vurdere, om kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Er du i tvivl om, hvordan du gør, så hent hjælp i denne guide og brug standardskemaet.

Hver gang du foretager et indkøb, da det skal bero på en konkret vurdering, om din kontrakt har klar grænseoverskridende interesse.

Du skal vurdere på baggrund af:

  • kontraktens genstand
  • kontraktens anslåede værdi
  • forholdene i den pågældende branche, herunder
  • markedets størrelse, struktur og handelspraksis
  • det geografske sted, hvor kontrakten skal udføres

Standardskemaet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen guider dig igennem de spørgsmål, du skal forholde dig til, når du vurderer, om din kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse. Skemaet er udviklet på baggrund af praksis fra Klagenævnet for Udbud og EU-domstolen. 

Hent standardskemaet til at foretage vurdering af "klar grænseoverskridende interesse" (Word)