Vejledning

Vejledning om fusionskontrol

Formålet med denne vejledning er at informere virksomheder og rådgivere, der skal indgive en fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om processen for en fusionssag efter konkurrenceloven. Vejledningen skal bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af sagsprocessen.

Denne vejledning er en opdatering af vejledningen om fusionskontrol af 3. september 2013. I 2015 trådte en række ændringer af fusionsreglerne i kraft. Det omfatter bl.a. en ændring af fristerne for styrelsens vurdering af fusioner samt indførelse af særlige anmeldelsesregler for telefusioner.

Reglerne om fusionskontrol fremgår af konkurrencelovens kapitel 4 og af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner samt bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven.