Vejledning

Ny vejledning om forretningers opkrævning af gebyrer

Fra januar 2018 træder den nye lov om betalinger i kraft. Som noget nyt er der indført et generelt forbud mod at opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i forretninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der uddyber de nye regler.

Indtil nu har det været tilladt for fysiske forretninger at opkræve et gebyr, når en kunde betalte med et kreditkort. Og for internetforretninger har det været tilladt at opkræve gebyr hos en kunde, der betalte med et debet- eller kreditkort.

Efter nytår må en forretning dog ikke længere opkræve disse gebyrer. Det betyder, at når en kunde benytter et betalingskort i en fysisk forretning eller på en internetforretning, må forretningen ikke særskilt opkræve et gebyr af kunden for at anvende kortet som betalingsmiddel.

De nye regler følger af det europæiske betalingstjenestedirektiv (PSD II). Forbuddet mod at opkræve gebyrer hos kunder, som betaler med betalingskort, gælder således i hele EU.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med, at forretningerne overholder reglerne.

Denne vejledning er primært rettet mod forretningsdrivende. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil løbende opdatere vejledningen.

Læs Ofte stillede spørgsmål om forretningers opkrævning af gebyrer."