Vejledning

ESPD - Dokumentation og eCertis

Europa-Kommissionens ESPD-tjeneste er lukket fra d. 2. maj 2019. For leverandører, der skal udfylde et ESPD i forbindelse med et udbud, betyder det, at de skal anvende den vederlagsfri, elektroniske ESPD-formular, som ordregivere stiller til rådighed for ansøgere/tilbudsgivere i forbindelse med udbudsprocessen.

Vejledningen ”ESPD – Dokumentation og e-Certis” fra 2017 er ikke længere tilgængelig på hjemmesiden, da den tog udgangspunkt i ESPD-løsningen fra EU-Kommissionen.

I notatet ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en deltaljeret juridisk gennemgang af reglerne i udbudsloven om dokumentation. Notatet indeholder en uddybende beskrivelse af reglerne med særlig fokus på de problemstillinger, der relaterer sig til at indhente dokumentation for oplysninger i ESPD’et.

Hent notatet: Gennemgang af reglerne om dokumentation (opdateret februar 2020)