Vejledning

Skattemæssige forhold i offentlige udbud

Denne vejledning gennemgår, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU’s udbudsregler.

Den 1. juli 2022 trådte en række ændringer af udbudsreglerne i kraft (se mere her). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne er derfor under opdatering. Vi har valgt at lade vejledningerne være tilgængelige på hjemmesiden, selv om de i en periode ikke vil være fuldt ud dækkende eller korrekte, da de anvendes dagligt af mange brugere. Indtil videre kan vejledningerne derfor kun anvendes under iagttagelse af, at ændringerne i Lov nr. 884 af 21-06-2022 ikke er indarbejdet. Vi fjerner denne advarselstekst  i takt med, at de enkelte vejledninger bliver opdateret.

Vejledningen ”Skattemæssige forhold i offentlige udbud” indeholder en detaljeret gennemgang af udbudslovens regler om udelukkelse af virksomheder fra offentlige udbud.

Læs om mulighederne for at:

  • udelukke en virksomhed fra at deltage på baggrund af dens geografiske placering
  • udelukke en virksomhed på baggrund af udbudslovens udelukkelsesgrunde
  • inddrage skattemæssige forhold ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at deltage i en udbudsproces
  • anvende skattemæssige forhold ved tildelingen af kontrakter
  • fastsætte kontraktvilkår om skattemæssige forhold.

 Ordregivere kan bruge vejledningen i situationer, hvor der skal foregå en juridisk vurdering af, om konkrete krav om skattemæssige forhold kan inddrages i et udbud indenfor rammerne af udbudsloven og EU’s udbudsregler.

”Skattemæssige forhold i offentlige udbud” er på 32 sider.