Vejledning

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) - Renovering, drift og vedligeholdelse 2016

Standardmodellen har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber (OPP) ved renoveringer, drift og vedligeholdelse.

Den 1. juli 2022 trådte en række ændringer af udbudsreglerne i kraft (se mere her). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne er derfor under opdatering. Vi har valgt at lade vejledningerne være tilgængelige på hjemmesiden, selv om de i en periode ikke vil være fuldt ud dækkende eller korrekte, da de anvendes dagligt af mange brugere. Indtil videre kan vejledningerne derfor kun anvendes under iagttagelse af, at ændringerne i Lov nr. 884 af 21-06-2022 ikke er indarbejdet. Vi fjerner denne advarselstekst  i takt med, at de enkelte vejledninger bliver opdateret.

Standardmodellen retter sig mod offentlige ordregivere og indeholder vejledning i OPP-samarbejdets forskellige faser og konkrete eksempler på, hvordan centrale udfordringer er blevet løst i Danmark. Herudover indeholder modellen sektorspecifikke eksempler på funktionsbeskrivelser til daginstitutioner, skoler og infrastruktur. 

Denne udgave af modellen er opdateret i forhold til udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016. Modellen er endvidere opdateret, så de nuværende erfaringer og praksis med OPP afspejles.

De væsentligste ændringer vedrører: opdatering af tekst med baggrund i nyere OPP-erfaringer, tilføjelse af afsnit vedrørende muligheder for OPP med leasingfinansiering, opdatering af afsnit om lånepuljer og deponeringspligt, opdatering af afsnit vedrørende samarbejdsmodel, herunder mulighederne for etablering af følgegruppe, tilpasning af afsnit om betalingsmekanisme, opdatering af afsnit vedrørende muligheder for at indgå samarbejder på tværs af offentlige ordregivere samt integrering af forskellige projekter og opdatering i forhold til skattemæssige afgørelser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for renovering, drift og vedligeholdelse som Offentlig-Privat Partnerskab - Scenarium 1 - OPP med privat finansiering og offentligt ejerskab

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for renovering, drift og vedligeholdelse som Offentlig-Privat Partnerskab - Scenarium 2 - OPP med offentlig finansiering og offentligt ejerskab

Vejledning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakter for OPP-projekter om renovering

Arbejdsklausul og CSR

Samarbejdsmodel