Vejledning

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg 2016

Standardmodellen har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber (OPP) ved renoveringer, drift og vedligeholdelse.

Standardmodellen retter sig mod offentlige ordregivere og indeholder vejledning i OPP-samarbejdets forskellige faser og konkrete eksempler på, hvordan centrale udfordringer er blevet løst i Danmark. Herudover indeholder modellen sektorspecifikke eksempler på funktionsbeskrivelser til daginstitutioner, skoler og infrastruktur.

Denne udgave af modellen er opdateret i forhold til udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016. Modellen er endvidere opdateret, så de nuværende erfaringer og praksis med OPP afspejles.

De væsentligste ændringer vedrører: opdatering af tekst med baggrund i nyere OPP-erfaringer, tilføjelse af afsnit vedrørende muligheder for OPP med leasingfinansiering, opdatering af afsnit om lånepuljer og deponeringspligt, opdatering af afsnit vedrørende samarbejdsmodel, herunder mulighederne for etablering af følgegruppe, tilpasning af afsnit om betalingsmekanisme, opdatering af afsnit vedrørende muligheder for at indgå samarbejder på tværs af offentlige ordregivere samt integrering af forskellige projekter og opdatering i forhold til skattemæssige afgørelser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab - Scenarium 1

OPP med privat finansiering og offentligt ejerskab - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab - Scenarium 2

OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens udløb - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab - Scenarium 3 -OPP med offentlig finansiering

Vejledning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakter for OPP-projekter som nyanlæg

Arbejdsklausul og CSR


Samarbejdsmodel