Skip navigation

Vejledning om kommunale indberetninger efter stoploven

03. december 2019

Vejledning

Denne vejledning er en guide til kommuners indberetninger af de registreringer, som skal indberettes efter lov om kommuners afståelse af vandselskaber (stoploven).

Stoplovens bestemmelser pålægger jer som kommuner en registreringspligt. Denne pligt medfører, at I hvert år skal registrere vederlag eller uddelinger, der modtages fra de kommunalt ejede vandselskaber i jeres kommune. Alternativt skal der afgives en erklæring om, at ingen midler er modtaget. I har således en registrerings/-erklæringspligt, som opfyldes ved indberetning.