Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om benchmarking

Drikkevandsselskaber benchmarkes i lige år, og spildevandsselskaber benchmarkes i ulige år. Resultatet af benchmarkingen har derfor betydning for de økonomiske rammer i de følgende to år, dvs. indtil næste benchmarking.

I kan læse mere om benchmarking i vores vejledning om indberetning til benchmarking.

> Gå til vejledninger

Alle vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 kubikmeter er omfattet af benchmarkingen. Andre selskaber kan frivilligt vælge at lade sig benchmarke, men resultatet får ingen betydning for selskabets økonomiske ramme.

Læs om benchmarking

I skal indberette i perioden 1. marts til 15. april sammen med indberetningen til de økonomiske rammer. Se vores årshjul.

Med den seneste revision af OPEX-modellen er en lang række af de tidligere MOGS nu inkluderet i benchmarkingmodellens omkostningsækvivalenter. Disse mål skal derfor ikke indberettes som særlige forhold, da der er taget højde for dem i modellen. Det er alene de (mer)omkostninger til MOGS, der ikke er inkluderet i benchmarkingmodellen, der kan være et særligt forhold. I kan finde materiale om den reviderede OPEX-model under benchmarking.

Vi offentliggør afgørelser om økonomiske rammer med resultater af benchmarkingen senest 15. oktober hvert år. Alle afgørelser og talmateriale offentliggøres på vores hjemmeside. Se vores årshjul.

Vi offentliggør den endelige benchmarkingmetode for året senest den 1. august hvert år.

Se metodenotater
Se årshjul

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking.
Gå til VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder