Økonomiske rammer

Indberetninger og ansøgninger

Drikke- og spildevandsselskaber skal hvert år senest den 15. april indberette til økonomiske rammer og benchmarking. Dette foregår i indberetningssystemet VandData

I VandData kan drikke- og spildevandsselskaberne desuden ansøge om:

  • Fusioner eller overtagelse af andre vandselskaber samt spaltning af vandselskaber
  • Forhåndsgodkendelse af tillæg
  • Dispensation fra den økonomiske ramme
  • Dispensation fra tidsfristen for afslutning og ibrugtagning af anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016
INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking.
Gå til VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder