Revidering af OPEX-delen af BM-modellen

Modelpapiret ”OPEX-netvolumenmålet” er resultatet af arbejdet med at revidere OPEX-delen af benchmarkingmodellen for drikkevandsselskaberne. I de tilhørende bilag findes data bag resultaterne.

OPEX-Netvolumenmålet - Version 2

Bilag 1 - Costdriverdata - Version 2

Bilag 2 - Omkostningsdata

Høringsnotat OPEX-netvolumenmål - Version 2

Modelpapiret ”OPEX-netvolumenmålet” er resultatet af arbejdet med at revidere OPEX-delen af benchmarkingmodellen for spildevandsselskaberne. I de tilhørende bilag findes data bag resultaterne.

OPEX-Netvolumenmålet

Bilag 1 – Costdriverdata

Bilag 2 – Omkostningsdata

Høringsnotat OPEX-netvolumenmål 

Informationsmøde om den reviderede benchmarkingmodel

Forsyningssekretariatet afholdte informationsmøde den 20. juni 2016 om indberetningen til den reviderede benchmarkingmodel. Program for vejledningsmødet kan findes her

Slides, som blev gennemgået på mødet.

Informationsmødet blev filmet og kan ses ved at klikke nedenfor.

 

Som led i Forsyningssekretariatets revidering af benchmarkingmodellen frem mod prisloft 2018, indsamler vi nu data

Indberetningen til brug for den reviderede benchmarkingmodel er åben fra den 15. juni 2016 til den 1. september 2016. Indberetningsskemaer skal sende til mailadressen vand@kfst.dk. Indberetningsskemaer og vejledninger kan findes på nedenstående links.

Indberetningsskemaer

Costdrivere:

Indberetningsskema - costdrivere - drikkevand

Indberetningsskema - costdrivere - spildevand

Driftsomkostninger:

Indberetningsskema - omkostninger - drikkevand

Indberetningsskema - omkostninger - spildevand

Costdrivervejledninger

Costdrivervejledning - Drikkevand

Costdrivervejledning - Spildevand 

Konteringsvejledninger

Nedenfor ses de to vejledninger:

Konteringsvejledning - Drikkevand

Konteringsvejledning - Spildevand

Liste over ændrede afsnit i konteringsvejledningen

Høringsnotat til konteringsvejledning

Tilføjelser til konteringsvejledning samt spørgsmål og svar

Tilføjelser og præciseringer til konteringsvejledningen

Spørgsmål og svar om konteringsvejledningen

Forsyningssekretariatet har gennemført en spørgeskemaundersøgelse og har den 13. og 19. marts 2014 afholdt workshops for at få branchens inputs. Her kan du finde materiale fra spørgeskemaet og de to workshops.

På workshoppen blev de nuværende costdrivere diskuteret, såvel som nye blev foreslået. Deltagerne blev inddelt i grupper med hver sit emne og lavede en præsentation heraf.

Præsentationer – workshop den 13. marts 2014 for drikkevandsselskaberne

Præsentationer – workshop den 19. marts 2014 for spildevandsselskaberne

Den 24. februar 2014 udsendte Forsyningssekretariatet spørgeskemaer til drikkevands- og spildevandsselskaberne, for at få vurderinger og bemærkninger til de nuværende costdrivere og underliggende forhold samt forslag til nye. Nedenfor ses en statistik over de indkomne svar fra spørgeskemaundersøgelserne.

Statistik over svar på spørgeskemaundersøgelsen for drikkevands- og spildevandsselskaberne