Årlige benchmarkingresultater

Benchmarking 2023

De store drikkevandsselskaber er i forbindelse med fastsættelsen af deres økonomiske rammer for 2023-2024 blevet benchmarket.

Denne side indeholder vejledning om indberetning til benchmarkingen, data og beskrivelser af metoden til brug for benchmarkingen.

Benchmarkingmetoden er beskrevet i papiret "Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav - Benchmarking af drikkevandsselskaber til brug for de økonomiske rammer 2023-2024". De tilhørende bilag 1-5 uddyber metoden med forklaringer, beregninger og data.

Bilag 1 bliver offentliggjort og opdateret i takt med, at udkast til afgørelser om selskabernes økonomiske rammer bliver sendt ud. En endelig version bliver offentliggjort, når alle de større drikkevandsselskaber har modtaget vores afgørelse om deres økonomiske rammer for 2023-2024.

Metodepapiret inkl. bilag var i høring den 5.-19. august 2022. Høringsnotatet kan læses her.

Materiale til brug for benchmarkingen 2023

Indberetningsvejledning til benchmarking 2023 (drikkevand), februar 2022 (pdf)

Baggrundsnotater til benchmarking

Den årlige benchmarkingmodel er fastlagt på baggrund af principper, som er uændret mellem årene, fx opgørelse af data. Disse principper er beskrevet i en række baggrundsnotater, som fremgår herunder. I metodepapiret til årets benchmarking henvises der til disse baggrundsnotater.