Årlige benchmarkingresultater

Benchmarking 2019

Her finder du materiale, der beskriver benchmarkingmodellen for 2019-2020 samt resultater af benchmarkingen

Modelpapiret ”Totaløkonomisk benchmarking for drikkevandsselskaber - Model for beregning af individuelle effektiviseringskrav i de økonomiske rammer for 2019-2020” beskriver den overordnede metode og model. De tilhørende bilag 1-4 uddyber dette med forklaringer, beregninger og data. 

Selve resultatet af benchmarkingen i tal, som fremgår af de økonomiske rammer, findes i bilag 5. Dette bilag vil blive offentliggjort og opdateret efterhånden som de første udkast til afgørelser bliver sendt ud. En endelig version bliver offentliggjort, når alle større drikkevandsselskaber har modtaget deres afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020.

Bilag 6 indeholder vores R-koder til brug for modelberegningerne.

Vi sendte et udkast til modelpapiret og bilag i høring 19. juni 2018 med frist for høringsvar 3. juli 2018. Nedenfor fremgår høringsnotatet.

 

Fokus på datakvalitet vedrørende tab ved salg af anlægsaktiver og finansielle omkostninger

I år udregnes de faktiske driftsomkostninger (FADO) automatisk på baggrund af regnskabsinformationer indtastet i indberetningen til de økonomiske rammer. Dette er nyt i forhold til tidligere, hvor FADO blev beregnet på baggrund af det indberettede ”Driftsomkostninger ifølge revideret regnskab før afskrivninger”. I forbindelse med kvalitetssikringen af FADO er vi blevet opmærksomme på, at forskellige regnskabsmetoder kan give forkerte beregninger af FADO. Flere selskaber har allerede i indberetningen gjort os opmærksomme på, hvordan de har håndteret det. Vi vil imidlertid bede alle selskaber være ekstra opmærksomme på nedenstående i forbindelse med beregningen af FADO.

Giver nedenstående anledning til ændringer i jeres indberettede data skal I hurtigst muligt og senest 2. juli 2018 oplyse os om det på mailadressen ths@kfst.dk.

Tab ved salg af anlægsaktiver

Tab i forbindelse med afhændelse af aktiver skal ikke indgå i FADO. I indberetningen har det ikke været muligt at indberettet tab i forbindelse mad afhændelse separat, hvorfor tabet fejlagtigt vil indgå i FADO, hvis ikke det er håndteret på anden vis. Flere selskaber har håndteret problemstillingen ved at indberette tabene som en del af de regnskabsmæssige af- og nedskrivninger. Dette løser problemet, hvis selskabet har Funktionsopdelt regnskab. Indgår tab ved afhændelse af aktiver i FADO, vil FADO blive beregnet for højt.

Vi beder jer derfor være opmærksomme på, at driftsomkostningerne som ligger til grund for FADO, er uden tab ved afhændelse af anlægsaktiver.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger er en del af de omkostninger, som selskaberne benchmarkes på. De skal i indberetningen til Økonomiske rammer indtastes i fane A og kommer dermed direkte fra årsregnskabet. I indberetningsvejledningen har det ikke fremgået direkte, at disse finansielle omkostninger fra årsregnskabet bruges til benchmarkingen.

Vi beder jer derfor være opmærksomme på, at de finansielle omkostninger i årsregnskabet, indtastet i fane A kun indeholder finansielle omkostninger til hovedvirksomheden.

Vejledningsmaterialet i høring

Vi sendte vores vejledning i indberetning til benchmarking i høring i perioden fra den 2. februar 2018 til den 9. februar 2018. Nedenfor er høringsnotatet. Selve vejledningen ligger sammen med de øvrige vejledninger på vores hjemmeside.

Høringsnotat vedrørende vejledning til indberetning til benchmarking 2019