Årlige benchmarkingresultater

Benchmarking 2018

Her finder du materiale, der beskriver benchmarkingmodellen for 2018 samt resultater af benchmarkingen

Modelpapiret ”Totaløkonomisk benchmarking – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i de økonomiske rammer for 2018-2019” beskriver den overordnede metode og model. De tilhørende bilag uddyber dette med forklaringer, beregninger og data. 

Selve resultatet af benchmarkingen i tal kan findes i bilag 5, som vil blive offentliggjort og opdateret efterhånden som de første udkast til afgørelser bliver sendt ud.  

Et udkast blev sendt i høring 16. juni 2017 med frist for høringsvar 30. juni 2017. Et høringsnotat vil snarest muligt blive offentliggjort nedenfor.

Sidst opdateret: 6. februar 2019