Årlige benchmarkingresultater

Benchmarking 2017

Her finder du materiale, der beskriver benchmarkingmodellen for 2017 samt resultater af benchmarkingen

Modelpapiret ”Totaløkonomisk benchmarking - fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i de økonomiske rammer for 2017” beskriver den overordnede metode og model. De tilhørende bilag uddyber dette med data, forklaringer og beregninger.

Selve resultatet fra benchmarkingen i tal kan findes i bilag 3 for drikkevandselskaber og bilag 4 for spildevandsselskaber.

Et udkast til modellen blev sendt i høring 11. oktober 2016 med fristen for høringssvar 25. oktober 2016. Høringsnotatet kan også findes nedenfor.

Baggrundsinformation

Forsyningssekretariatet fik udarbejdet en rapport af konsulentvirksomheden Copenhagen Economics, som indeholder forslag til, hvordan totaløkonomiske benchmarkingmodeller kan se ud. Vi offentliggjorde en forkortet version af rapporten på vores hjemmeside i forbindelse med informationsmøderne om totaløkonomiske benchmarkingmodeller i starten af marts 2016. Hele baggrundmaterialet kan findes på vores hjemmeside her.

Den fulde rapport om totaløkonomiske benchmarkingmodeller er nu tilgængelig her.

Det er denne rapport der henvises til i vores modelpapirer om den totaløkonomiske benchmarkingmodel for vandsektoren.

Forsyningssekretariatet har i løbet af processen med at fastlægge den nye totaløkonomiske benchmarkingmodel været i dialog med professor Peter Bogetoft. De centrale resultater fra denne dialog er beskrevet i et notat, som kan ses her.

Sidst opdateret: 29. august 2018