Benchmarking

Forstå benchmarkingen af vandselskaber

På disse sider kan du læse om, hvordan Forsyningssekretariatet arbejder med benchmarking af vandselskaberne.

 • Hvordan beregnes det individuelle effektiviseringskrav?

  Hvad er det individuelle effektiviseringskrav, og hvordan bruges benchmarkingen til at fastsætte det?

  Læs om effektiviseringskravet

 • Hvilke data indgår i benchmarkingen?

  Hvilke data ligger til grund for benchmarkingen? Hvad skal vandselskaberne indberette til brug for benchmarkingen?

  Læs om benchmarkingens datagrundlag

 • Hvordan kan mit selskab sammenlignes med andre?

  Hvordan sikres sammenlignelighed? Hvordan tages der højde for særlige forhold, øvrige aktiver og andre hensyn?

  Læs om sammenlignelighed og hensyn

 • Hvad sker der i benchmarkingen?

  Hvordan fremkommer resultatet? Hvilke metoder bruges i benchmarkingen?

  Læs om mekanikken i benchmarkingen

 • Hvad er resultatet af benchmarkingen udtryk for?

  Hvad betyder mit benchmarkingresultat, og hvad bruges det til? Hvorfor ændrer mit benchmarkingresultat sig?

  Læs om resultatet af benchmarkingen

Drikke- og spildevandsselskaber med en årligt debiteret vandmængde over 800.000 m3 samt vandselskaber, der frivilligt ønsker at deltage i benchmarkingen, indgår i benchmarkingen. Selskaberne benchmarkes forskudt, så spildevandsselskaber benchmarkes i ulige år og drikkevandsselskaber i lige år.

Benchmarkingen bruges til at fastsætte et individuelt effektiviseringskrav til de vandselskaber, der har potentiale for effektivisering.

Her kan du læse mere om, hvad der indgår i benchmarkingen, hvordan benchmarkingen fungerer, og hvilke resultater der kommer ud af benchmarkingen.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking.
Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder