Baggrundmateriale: Udvikling af TOTEX-benchmarking

Præsentation af forslag til TOTEX-benchmarkingmodeller

Den 1. og 8. marts 2016 blev der afholdt infomøder om TOTEX-benchmarking hos Forsyningssekretariatet. 

Nedenfor kan du se de slides, der blev gennemgået til mødet:

Slides

Den 1. marts 2016 blev infomødet filmet, du har mulighed for at se filmen ved at klikke nedenfor:

 

Rapport om TOTEX-benchmarkingmodeller

Forsyningssekretariatet har offentliggjort en rapport om forslag til TOTEX-benchmarkingmodeller for vandsektoren, lavet af konsulenthuset Copenhagen Economics og professor Peter Bogetoft. TOTEX-benchmarkingmodellerne vil blive præsenteret af Copenhagen Economics og professor Peter Bogetoft på infomøder d. 1. og 8. marts 2016 hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Selve resultaterne for de individuelle og samlede effektiviseringspotentialer fremgår ikke af rapporten, da dette endnu ikke er muligt at beregne for selskabernes økonomiske rammer for 2017. Først når det nye grundlag for de økonomiske rammer for 2017 er fastlagt, vil det være muligt at beregne konkrete effektiviseringspotentialer for selskabernes totaløkonomi. Det sker som led i udarbejdelsen af selskabernes økonomiske rammer for 2017.

Rapporten beskriver hvordan modellen er blevet udviklet i løbet af det seneste års tid. Forsyningssekretariatet gør opmærksom på, at rapporten ikke indeholder de endelige TOTEX-benchmarkingmodeller for drikke- og spildevandsselskaberne. Der er tale om forslag til modellerne, som Forsyningssekretariatet kan udbygge og revidere, før de tages i brug til fastsættelsen af de økonomiske rammer for 2017 og fremefter. Forslagene til TOTEX-benchmarkingmodellerne overdrages nu til Forsyningssekretariatet, som fremadrettet vil inddrage selskaberne og brancheorganisationerne i det videre arbejde med modellen, inden den tages i brug.

Læs rapporten om TOTEX-benchmarkingmodellerne

Invitation til TOTEX-benchmarking infomøde

Copenhagen Economics og Sumicid & Ibensoft har udviklet et oplæg til en TOTEX-benchmarkingmodel, og inviterer derfor i samarbejde med Forsyningssekretariatet til infomøde om TOTEX-benchmarking.

Invitation

Fremtidig proces og inddragelse

Når Forsyningssekretariatet har modtaget oplægget til TOTEX-benchmarkingmodeller fra Copenhagen Economics og Sumicid & Ibensoft, vil der ske en videreudvikling af de foreslåede modeller, således at disse tilpasses den nye regulering. I denne proces vil der komme yderligere inddragelse af branchen. Hvornår og hvordan ligger ikke fast endnu, men der vil komme nærmere information herom.

Overordnet tidsplan for udvikling af TOTEX-benchmarkingmodel

Tidsplanen bliver løbende opdateret, og kan ses nedenfor:

Tidsplan

Høringsrapport

Rapport 

Dataindberetning

Status på dataindberetningen kan ses nedenfor:

Status på dataindberetningen

Materiale vedrørende dataindberetningen kan ses nedenfor:

Vejledning til dataindberetning

Dataindberetningsark for drikkevandsselskaber

Dataindberetningsark for spildevandsselskaber

Uddybende forklaring til dataindberetning for drikkevandsselskaber

Uddybende forklaring til dataindberetning for spildevandsselskaber

Eksempel på brug af POLKA til dataindberetning

Opsamling på TOTEX-workshops

I nedenstående dokument kan du læse om de to workshops, der blev holdt i foråret 2015:

Opsamling

Sidst opdateret:   28. oktober 2015