Benchmarking 2020

Her finder du materiale, der beskriver benchmarkingmodellen for 2020-2021 samt resultater af benchmarkingen

I år er det spildevandsselskaber, der benchmarkes.

Modelpapirer sendes i høring i juni måned.

CAPEX-ark til brug for indberetning til benchmarkingmodellen

Her kan du finde dit selskabs CAPEX-ark til brug for indberetningen til benchmarkingen

Spildevand

FADO for 2017 til brug i revisorerklæringen

Her finder du en liste over spildevandsselskabernes FADO for 2017. FADO er beregnet i indberetningerne til økonomiske rammer 2019. FADO 2017 skal påses af revisor, da det skal bruges i årets benchmarking.   

FADO 2017

Vejledningsmaterialet i høring

Vi sendte vores vejledning i indberetning til benchmarking i høring i perioden fra 15. januar 2019 til 25. januar 2019. Nedenfor er høringsnotatet. Selve vejledningen ligger sammen med de øvrige vejledninger på vores hjemmeside.

Høringsnotat vedrørende vejledning til indberetning til benchmarking 2020