Skip navigation

Benchmarking 2015

 

Benchmarking-modellen 2015

Resultatorienteret benchmarking 2015 - version 2 af 5. august 2014

Bilag 1 - Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og costdriversammensætning - version 3 af 5. august 2014

Bilag 2 - Oversigt over costdrivere, effektiviseringspotentialer og -krav for drikkevand - version af 3. oktober 2014

Bilag 3 - Oversigt over costdrivere, effektiviseringspotentialer og -krav for spildevand - version af 7. januar 2016

Bilag 5 - Tillæg for leje af bygninger og grunde - version 1 af 12. juni 2014

Bilag 6 - Oversigt og kort gennemgang af frontselskaber - version 2 af 5. august 2014

Bilag 7a - Den nye omkostningsækvivalent for slam - version 2 af 5. august 2014

Bilag 7b - Data anvendt ved genberetning af omkostningsækvivalent for slam - version 2 af 5. august 2014

Bilag 8a - Den nye tæthedskorrektion for spildevandsselskaber - version 2 af 5. august 2014

Bilag 8b - Data til beregning af ny tæthedskorrektion for spildevandsselskaberne - version 2 af 5. august 2014

Bilag 9 - Costdrivere effektiviseringspotent og krav for de skønnede selskaber - version af 15. august 2014

Bilag 10 - Høringsnotat til benchmarking 2015 - version 1 af 26. august 2014

 

Nedenfor kan relevant materiale til brug for Benchmarking for 2015 findes

Vejledende liste særlige forhold Vand PL 2014

Vejledende liste særlige forhold Spildevand PL 2014

Guide til indberetning til benchmarking - Drikkevand

Guide til indberetning til benchmarking - Spildevand

Blanket til huslejetillæg - Drikkevand

Blanket til huslejetillæg - Spildevand

Sidst opdateret: 7. januar 2016