Vandsektorens effektiviseringspotentiale, 2020-2030

Den danske vandsektor kan hente effektiviseringsgevinster for omkring 3,9 milliarder kroner frem mod 2030. Beløbet er et usikkert men konservativt skøn. Det viser analysen ”Vandsektorens effektiviseringspotentiale, 2020-2030 ”, som klima- energi- og forsyningsministeren i januar 2020 bad Forsyningssekretariatet udarbejde.

Analysen peger på fem primære kilder til en mere effektiv vandsektor i Danmark. En betydelig del af potentialet vil kunne realiseres som følge af de krav, der allerede stilles til vandselskaberne efter vandsektorloven. Analysen indeholder anbefalinger til, hvordan fremtidig regulering kan bidrage til at indhente den sidste del af potentialet.

De bagvedliggende beregninger fremgår desuden i materialet neden for.