Analyser

Udviklingen i den danske vandsektors priser og økonomi

Den økonomiske regulering af de danske drikkevandsselskaber har sikret forbrugere og virksomheder lavere vandpriser. Det dokumenterer denne omfattende analyse:

Analysens systematiske sammenligninger af selskabernes omkostninger ved hjælp af benchmarking viser desuden, at benchmarking i sig selv medfører lavere vandpriser.

Udviklingen i den danske vandsektors økonomi

Vi har analyseret nøgletal for udviklingen i den danske vandsektors økonomi 2010-2019. Desuden kan du læse om udviklingen i "luften" i selskabernes indtægtsrammer og få et overblik over effektiviseringskrav mm.

Vandpriser for drikke- og spildevandsselskaber

Her kan du se vandpriser for drikke- og spildevandsselskaber 2011-2021 og opgørelser på kommune- og regionsniveau.

Vandpriser for drikke- og spildevandsselskaber, 2014

 

Udvikling i prislofterne 2011 – 2016

Analysen nedenfor viser udviklingen i prislofterne fra 2011 til 2016

Nedenfor kan du læse om udviklingen i prislofterne 2011-2014, elementerne i de første prislofter (gældende for 2012) og udviklingen i forbrugerpriserne.