Forsyningssikkerhed, økonomisk regulering og benchmarking

Incitamenter til høj forsyningssikkerhed på vandområdet kan styrkes med økonomiske redskaber. Som opfølgning på bred politisk aftale fra 2018 arbejder vi i Forsyningssekretariatet med analyser og modeller til integration af forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering.

Analyse af økonomiske incitamenter til forsyningssikkerhed

Den økonomiske regulering kan fremover varetage et bredere samfundshensyn end i dag. Vi har fremlagt forslag til, hvordan der konkret kan gives økonomiske incitamenter til at fastholde eller forbedre forsyningssikkerheden i vandsektoren. Artiklen knytter sig til samme tema.

Integration af forsyningssikkerhed i økonomiske benchmarkingmodeller

Formålet med vores benchmarkingmodeller er at styrke monopolselskabernes incitamenter til at foretage omkostningseffektive beslutninger på vandområdet til gavn for forbrugere og virksomheder. Samtidig er det afgørende, at Danmarks høje forsyningssikkerhed på vandområdet fastholdes. Forsyningssikkerhed indgår ikke direkte i de nuværende modeller. Vi undersøger, om integration af forsyningssikkerhed i modellerne kan styrke incitamenterne til både forsyningssikkerhed og effektivitet.

Oxera (2020) har for Forsyningssekretariatet afdækket internationale erfaringer med at integrere kvalitetsvariable i økonomisk benchmarking:

Benchmarkingmodeller, der kan tage højde for omkostninger til forsyningssikkerhed, har brug for gode data om kvalitet, leveringsstabilitet mv. Vi har derfor i samarbejde med Miljøstyrelsen fået udarbejdet disse to rapporter:

Rambøll har udarbejdet følgende rapport der beskriver hvilke omkostninger og løsninger der er forbundet med at have et højt niveau af forsyningssikkerhed i den danske vandsektor.

I Forsyningssekretariatet skriver specialkonsulent Emil Heesche i samarbejde med Københavns Universitet ph.d. om benchmarking og forsyningssikkerhed i vandsektoren. Forskningsprojektet løber fra 2019-2021, og Emils videnskabelige artikler lægges løbende her: