Det generelle effektiviseringskrav 

Hvert år fastsætter Forsyningssekretariatet økonomiske rammer med effektiviseringskrav for danske vandselskaber. Det generelle effektivitetskrav er fastsat ved lov. Formålet med at stille et såkaldt generelt krav til selskaberne er at få selskabernes omkostninger til at udvikle sig på lignende måde, som hvis der var effektiv konkurrence i vandsektoren.

Analysen ”Generelt effektiviseringskrav i reguleringen af monopoler i vandsektoren” viser, at det generelle effektiviseringskrav med fordel kan fastsættes, så det i højere grad afspejler udviklingen i produktiviteten i en konkurrencesituation. Analysen indeholder anbefalinger om ændringer til fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav. Analysen er udarbejdet som en del af opfølgningen på den politiske stemmeaftale om ”Justeret økonomisk regulering af vandsektoren” fra 2018.