Aktivitetskalender for 2019

Vi opdaterer løbende aktivitetskalenderen med nyt. Hold derfor øje med oversigten her. 

1. februar 2019

Frist for indberetning til stoplov. 

1. marts – 15. april 2019

Indberetningsperiode til økonomiske rammer.

Medio juni 2019

Høring af metode til den totaløkonomiske benchmarking.

 1. juli 2019

Frist for offentliggørelse af den beregnede pristalsregulering og produktivitetsudvikling.

1. august 2019

Frist for offentliggørelse af den godkendte metode til den totaløkonomiske benchmarking.

15. september 2019

Sidste frist for udsending af udkast om økonomiske rammer.

15. oktober 2019

Sidste frist for udsending af afgørelser om økonomiske rammer.