Indberetninger og ansøgninger

Drikke- og spildevandsselskaber skal hvert år senest den 15. april foretage deres indberetninger til økonomiske rammer. Dette foregår ved hjælp af Forsyningssekretariatets indberetningssystem VandData. 

VandData kan drikke- og spildevandsselskaberne ligeledes ansøge om:

  • Fusion eller overtagelse af andre vandselskaber samt spaltning af vandselskaber (prisloftbekendtgørelsens § 17).
  • Forhøjelse af driftsomkostningerne i prisloftet som følge af udvidelse af forsyningsområdet, ved afholdelse af periodevise omkostninger til tømning og oprensning af slambede mv. samt ved overgang fra ulønnet til lønnet arbejdskraft (prisloftbekendtgørelsens § 8).

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking.

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.