Analyser 

Her kan du finde tidligere analyser af vandsektoren og oversigt over prislofterne.

Høringsnotat

Høringsnotat om "Indberetningsvejledning til de økonomiske rammer"

Oplæg fra informationsmøderne afholdt i januar 2018

Forsyningssekretariatet holdte den 24. og 29. januar 2018 vejledningsmøder om indberetning til økonomiske rammer.

Oplæg fra vejledningsmøderne afholdt i marts 2017

Forsyningssekretariatet holdt den 7. og 8. marts 2017 vejledningsmøder om økonomiske rammer og indberetning hertil.

Oplæg

Oplæggene fra informationsmøderne afholdt oktober 2016

Forsyningssekretariatet holdt den 4. oktober, 6. oktober og 11. oktober informationsmøder om de forståelse af de økonomiske rammer.

Oplæg fra den 4. oktober
Oplæg fra den 6. oktober
Oplæg fra den 11. oktober

Pris- og produktivitetsudvikling til brug for de økonomiske rammer

Pris- og produktivitetsudviklingen som vi anvender i de økonomiske rammer for 2019.

Pris- og produktivitetsudvikling

Pris- og produktivitetsudviklingen, som vi anvender i de økonomiske rammer for 2018.

Pris- og produktivitetsudvikling - version 3

Pris- og produktivitetsudviklingen, som vi anvender i de økonomiske rammer for 2017.

Pris- og produktivitetsudvikling - version 2

Præsentationer fra vejledningsmøderne afholdt april 2016

Forsyningssekretariatet holdt den 1. april og den 4. april vejledningsmøder om indberetning til de økonomiske rammer.

Præsentation fra Forsyningssekretariatet den 1. april

Præsentation fra Energistyrelsen den 1. april

Præsentation fra Forsyningssekretariatet den 4. april

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren, december 2015

Analysen viser udviklingen i prislofterne fra 2011 til 2016, giver et overblik over effektiviseringskravene samt udviklingen i ”luften” hos selskaberne.

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren 2015

Baggrundsmateriale:

Data for prislofterne 2011-2016

Priser for drikkevand og afledning af spildevand for 2014

Priser for drikkevand og afledning af spildevand 2014

Oversigt over takster for drikke- og spildevandsselskaber (Excel)

Prisforskelle fordelt på kommuner (Excel)

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om brugervenlighed af VandData

Forsyningssekretariatet foretog en spørgeskemaundersøgelse om brugervenligheden af VandData den 13.-21. maj 2015. Alle besvarelser er behandlet anonymt, og for at bevare anonymiteten, er der her blot vist resultater af spørgeskemaundersøgelsen uden kommentarer.

Se resultaterne 

Oversigt over prisloft 2015

Oversigt over prisloft 2015 (Excel) 

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014

Rapporten viser udviklingen i prislofterne siden 2011. Du kan læse om effektiviseringskravene til selskaberne og udviklingen i forbrugertaksterne. Udsendt maj 2014.

Rapport - Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014

Baggrundsmateriale:

Prisloft 2012-2014

Takster 2013

Overblik over prislofter 2012

Her kan du se en samlet statistik over de forskellige elementer, som indgik i prislofterne for 2012. Indeholder bilag om effektiviseringer i vandsektoren. Udsendt december 2011.

Overblik over prislofter 2012 (PDF) 

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2011 (PDF)

Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne

Her kan du finde en gennemgang af værdien af selskabernes anlægsaktiver og en gennemgang af det samlede ledningsnet. Udsendt februar 2011.

Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne (PDF)

 

Sidst opdateret:   8. december 2016