Økonomiske rammer 

Her kan du finde vejledning, afgørelser og regler vedrørende økonomiske rammer og prislofter.

Forsyningssekretariatet fastsætter individuelle økonomiske rammer for vandselskaber, der leverer, behandler eller transporterer vand eller spildevand til forbrugere og virksomheder.

Forsyningssekretariatet har frem til 2016 fastsat individuelle prislofter.

Økonomiske rammer skal sikre, at:

  • Forbrugerne ikke betaler for meget
  • Selskaberne skal have tilstrækkelige midler til at drive deres net
  • Selskaberne løbende effektiviserer deres drift