Vejledning til virksomheder

Guide og skemaer

Her finder du vejledning i, hvordan du som virksomhed kan dokumentere pålidelighed.

Virksomheder

Guide

Som ansøger, tilbudsgiver, leverandør eller underleverandør har du ret til at dokumentere din pålidelighed, hvis en offentlig ordregiver vurderer, at din virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. Situationen kan opstå både i en udbudsproces og i kontraktperioden.

 

Hvis en ordregiver vurderer, at din virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund, har ordregiver pligt til at oplyse dig herom, samt give dig mulighed for at dokumentere din pålidelighed. Det vil sige dokumentere, at din virksomhed har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til effektivt at forebygge yderligere forsømmelser og forekomster af den adfærd, der førte til udelukkelsen.

 

Der er ordregiver, der træffer den endelige afgørelse af din dokumentation for pålidelighed. Men fra 1. januar 2023 er ordregiver forpligtet til at indhente om en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inden sin afgørelse.

 

Det er  ordregiver, der skal anmode Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse. Styrelsen har derfor som udgangspunkt kun dialog med ordregiver, når du ønsker at dokumentere pålidelighed. 

 

Du skal sende din dokumentation for pålidelighed til ordregiver inden for den frist, ordregiver stiller. Ordregiver vil samle dit materiale og videresende det til styrelsen.

 

I guiden får du et overblik over de krav og retningslinjer, der gælder, når du vil benytte dig af din ret til at dokumentere pålidelighed. 

 

Hent guide til dokumentation af pålidelighed(pdf)

Virksomheder

Skemaer

Her finder du de skemaer, du kan benytte til at samle de oplysninger, der er relevante, når du vil dokumentere din pålidelighed.

 

Hent skema til dokumentation af pålidelighed (docx)

 

Hent skema til dokumentation af pålidelighed vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (docx)

 

 

Bemærk: Skemaerne er udelukkende vejledende. Du er ikke forpligtet til at anvende dem.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.