Information og vejledning

Vurdering af pålidelighed

Udbudsloven indeholder en række procesregler ved offentlige udbud, hvor en virksomhed vurderes af være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. På denne side kan du finde information og vejledning om reglerne.

Dokumentation og vurdering af pålidelighed

En ordregiver skal udelukke en virksomhed i en offentlig udbudsproces eller under en igangværende kontrakt, hvis virksomheden viser sig at være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Udbudsloven giver i den situation virksomheder ret til at dokumentere pålidelighed i forsøget på at undgå udelukkelse.

På denne side kan virksomheder finde information, om hvordan man dokumenterer pålidelighed. Tilsvarende kan ordregivere finde information om gældende procespligter og hvordan man indhenter en vejledende udtalelse fra Enhed for pålidelighedsvurdering under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Udbudsloven §138

Skemaer og guides

Find skemaer og guides i reglerne om dokumentation og vurdering af pålidelighed.

 

Gå til guide til ordregivere

 

Gå til guides til virksomheder

 • Gældende regler

  Se gældende regler for dokumentation og vurdering af pålidelighed, som følger af udbudsloven.

  Læs gældende regler

 • Vejledning om vurdering af pålidelighed

  Hent Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om vurdering af pålidelighed.

  Gå til vejledning

 • Guide og skema for ordregivere

  Find vejledning i hvordan vurdering af pålidelighed skal foregå og find skema til indhentning af vejledende udtalelse.

  Gå til skema og guide

 • Guide og skemaer for virksomheder

  Find vejledning i hvordan man dokumenterer pålidelighed og skemaer til dokumentation af pålidelighed.

  Gå til skemaer og guide

 • Ofte stillede spørgsmål

  Find svar på spørgsmål om vurdering og dokumentation af pålidelighed.

  Gå til ofte stillede spørgsmål

 • Info og kontakt

  Find kontaktinformationer og læs om Enhed for pålidelighedsvurdering

  Gå til info & kontakt

En pålidelighedsvurdering er en vurdering af, om en virksomhed, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at dokumentere sin pålidelighed.

Hvis en virksomhed i tilstrækkelig grad kan dokumentere sin pålidelighed, så kan ordregiver ikke udelukke virksomheden fra en igangværende udbudsprocedure eller bringe en igangværende kontrakt til ophør.

Alle offentlige ordregivere, der i forbindelse med offentlige udbud, konstaterer, at en virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, skal anmode om en vejledende udtalelse, når

 1. Virksomheden ønsker at dokumentere sin pålidelighed, og
 2. Virksomheden har udsigt til at få en kontrakt tildelt, blive prækvalificeret eller  allerede har fået tildelt kontrakten

 

Det følger af udbudsloven § 138, stk. 1., 2. pkt., at offentlige ordregivere er forpligtet til at indhente og afvente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt en virksomheds dokumentation for pålidelighed er tilstrækkelig i henhold til udbudslovens § 138, stk. 3.

Ordregivere er desuden forpligtet til indsamle og indsende den nødvendige dokumentation fra virksomheden, som skal lægges til grund for styrelsens vejledende udtalelse.

Nej, ordregiver er ikke forpligtet til at foretage en indledende undersøgelse af materialet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer ordregiver til at fremsende materialet, så snart den samlede dokumentation er modtaget fra virksomheden. Ordregiver kan gennemgå materialet sideløbende med, at det behandles hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, således at det ikke forlænger den samlede sagsbehandlingstid.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan man finde vejledning i form af:

 • Korte guides der giver en hurtig indføring i reglerne for, hvordan ordregivere skal indhente pålidelighedsvurderinger, og virksomheder kan dokumentere pålidelighed.
 • Skemaer der kan anvendes af ordregivere, når de skal anmode om en vejledende udtalelse og til virksomheder, når de vil afgive dokumentation for pålidelighed.
 • Et spørgsmål/svar-modul (FAQ) om reglerne for pålidelighedsvurderinger og vejledende udtalelser.

Styrelsen kan desuden kontaktes på e-mail ep@kfst.dk, som er knyttet til Enhed for pålidelighedsvurdering.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.