Udbudsregler

EU’s regler om udenlandske subsidier ved offentlige udbud

EU's forordning om udenlandske subsidier har indført en række procesregler for ordregivere og virksomheder ved offentlige udbud med en forventet kontraktværdi på mindst 250 mio. euro. Find information og vejledning om reglerne her.

Ofte stillede spørgsmål

Alle udbud efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet samt koncessionsdirektivet med en forventet kontraktværdi på mindst 250 mio. euro svarende til 1,86 mia. kr. er omfattet af EU´s regler om udenlandske subsidier. Delkontrakter på et omfattet udbud falder også under reglerne, hvis den forventede kontraktværdi på delkontrakten er over 125 mio. euro. Byder en virksomhed på flere delkontrakter, gælder anmeldelsespligten, hvis den samlede værdi af delkontrakterne er 125 mio. euro eller derover.

EU´s forordning om udenlandske subsidier indfører en række nye procesregler for ordregivere og virksomheder ved offentlige udbud med en forventet kontraktværdi på mindst 250 mio. euro svarende til ca. 1,86 mio. DDK.  

For ordregivere betyder det bl.a. nye pligter som:

  • At oplyse virksomheder om deres anmeldelsespligt
  • At overdrage materiale til EU-Kommissionen
  • At afvise tilbud ved manglende anmeldelse eller erklæring
  • At afvise tilbud ved ufuldstændig anmeldelse
  • At afvente EU-Kommissionens sagsbehandling
  • At afvise tilbud ved konkurrencefordrejende subsidier
  • At underrette Europa-Kommissionen om nyt i sagen 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en informationsside om gældende regler for ordregivere og virksomheder samt en guide til offentlige ordregivere. 

Gå til EU´s regler for udenlandske subsidier ved offentlige kontrakter gældende for offentlige ordregivere 

Gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide til ordregivere

EU´s forordning om udenlandske subsidier indfører en række nye procesregler for ordregivere og virksomheder ved offentlige udbud med en forventet kontraktværdi på mindst 250 mio. euro svarende til ca. 1,86 mia. kr.  

For virksomheder betyder det, at der er indført en anmeldelsespligt til at meddele Europa-Kommissionen om modtagelse af finansiel støtte inden for de seneste tre år fra lande uden for EU. Desuden har virksomheder også samarbejdspligt.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en informationsside om gældende regler for virksomheder samt en virksomhedsrettet guide og formular til anmeldelse af udenlandske subsidier.

Gå til EU´s regler for udenlandske subsidier ved offentlige kontrakter gældende for virksomheder

Gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide og formularer til virksomheder

Anmeldelsespligten gælder for den virksomhed, som er ansøger eller tilbudsgiver. Hvis der er tale om en sammenslutning af virksomheder, som fx et konsortium, skal anmeldelsen omfatte samtlige virksomheder i sammenslutningen, der er kendt på anmeldelsestidspunktet.

Anmeldelsen skal også omfatte de vigtigste enheder, som ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på, samt de vigtigste underleverandører, der er kendt på anmeldelsestidspunktet. Enheder eller underleverandører anses for vigtige, hvis deres deltagelse sikrer centrale elementer i kontraktens gennemførelse og i alle tilfælde, hvor den økonomiske andel af deres bidrag overstiger 20 % af værdien af det afgivne tilbud. 

Europa-Kommissionen vejleder om reglerne for udenlandske subsidier. På baggrund af spørgsmål fra virksomheder, ordregivere og EU´s medlemsstater har Europa-Kommissionen udarbejdet en FAQ med spørgsmål og svar om forordningen, procedurer og praktisk håndtering af sager i Kommissionen.

Find EU-Kommissionens FAQ under ofte stillede spørgsmål

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller en overordnet gennemgang af gældende regler, guides og formularer til rådighed for virksomheder og ordregivere.

Gå til EU´s regler for udenlandske subsidier ved offentlige kontrakter gældende for virksomheder

Gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide og formularer til virksomheder

Gå til EU´s regler for udenlandske subsidier ved offentlige kontrakter gældende for offentlige ordregivere 

Gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide til ordregivere

Gennemførselsforordning (EU)2023/1441 af 10. juni 2023

Forordning om udenlandske subsidier

EU´s forordning om udenlandske subsidier er et supplement til EU´s eksisterende statsstøtteregler om håndtering af konkurrencefordrejning på det indre marked.

Reglerne udgøres af forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 og gennemførselsforordning (EU) 2023/1441 af 10. juni 2023. Gå til gennemførselsforordningen (Europa.eu)

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.