Udbud.dk

Brugervejledninger til udbud.dk

Udbudsloven har medført ændringer på udbud.dk

Du kan ikke længere oprette EU-udbud på udbud.dk.

Skabeloner

Her finder du skabeloner, der er guider dig i, hvilke oplysninger du skal inkludere ved annoncering af udbud til udbud.dk. BEMÆRK: Skabelonerne kan ikke udfyldes, men vejleder blot i, hvilke relevante oplysninger man bør have med ved annoncering af udbud.

Mindre danske udbud:

Feedback funktion

Funktionen er etableret for at ordregivere kan forbedre fremtidige udbud. 

Den ordregivende myndighed vælger selv, om den vil modtage feedback på et udbud, og feedbacken bliver tilsendt myndigheden i et samlet dokument lige efter tilbudsfristens udløb.

Leverandører har mulighed for at give feedback på konkret udbudsmateriale frem til udbudsfristen. Specifikke kommentarer vil ikke påvirke evalueringen eller tildelingen af det konkret udbud. Det er ikke muligt for ordregiveren at svare på feedbacken, og der vil blive set bort fra spørgsmål og lignende.

Feedback funktionen er tilgængelig for alle nationale udbud på udbud.dk

Hvordan fungerer feedback funktionen?

Når en ordregivende myndighed opretter et udbud i en skabelon på udbud.dk, kan ordregiveren vælge, om der ønskes feedback på udbuddet.

I de tilfælde, hvor ordregiver har valgt at modtage feedback, vil det være muligt for leverandører at give skriftlig feedback på udbudsmaterialet eller udbudsbekendtgørelsen. Eksempelvis på specifikke krav, frister eller lignede.

Efter tilbudsfristen, modtager ordregiveren et samlet dokument med den feedback, der er indkommet på det konkrete udbud via udbud.dk. Hvis ordregiveren vælger at forlænge tilbudsfristen for et udbud, vil tilsendelsen af feedbacken først ske på den nye dato. 

Vær opmærksom på annullerede EU-udbud

På udbud.dk er der følgende advarselstekst:

EU-udbud annulleres på TED via ”bekendtgørelse om indgåede kontrakter”, del V.1) Oplysninger om ikke-tildeling. Da denne bekendtgørelse ikke knyttes op på det enkelte udbud på udbud.dk, kan der under udbudsdetaljerne ligge flere udbudsbekendtgørelser, hvoraf én kan være annulleret. Du bør derfor via linket til TED løbende undersøge, om et udbud er annulleret ved at gennemgå dokumenterne i dokumentfamilien.

Sidst opdateret: 16. november 2020