Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2010 og 2011

Tærskelværdierne for 2009 og 2010 blev ændret ved Forordning 1177/2009/EF af 30. november 2009. Kommissionen offentliggjorde tærskelværdierne den 2.12.2009 i meddelelse 2009/C 292/01.

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

Tjenesteydelser
Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige kontrakter:

Regionale og kommunale kontrakter:

 

1. Bilag II A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser):

 

 

931.638 kr.

 

 

1.438.448 kr.

 

2. Bilag II B tjenesteydelser. Tjenesteydelse under bilag II A, kategori 8 samt tjenesteydelser under bilag II A, kategori 5, hvis CPV-positioner svarer til CPC-nummer 7524, 7525 og 7526

1.438.448 kr.

 

 1.438.448 kr.

 

3. Deltjenesteydelser:

 596.248 kr.

 

 596.248 kr.

 

 

Vareindkøb
Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige kontrakter:

Regionale og kommunale kontrakter:

 1. Varekøb:

931.638 kr.

1.438.448 kr.

 2. Delydelser, varer

 596.248 kr.

596.248 kr.

3. Varekøb på forsvarsområdet omfattet af bilag V:

 931.638 kr.

 

4. Varekøb på forsvarsområdet ikke omfattet af bilag V:

 1.438.448 kr.

 

 

 

Bygge- og anlæg
Direktiv nr. 2004/18/EF

 

 Statslige kontrakter:

 

Regionale og kommunale kontrakter:

 1. Bygge- og anlægsarbejder:

36.110.270 kr.

36.110.270 kr.

2. Koncessioner, jf. art. 56:

36.110.270 kr.

 36.110.270 kr.

 3. Delarbejder:

 7.453.100 kr.

 7.453.100 kr.

  

 

Forsyningsvirksomheder
Direktiv nr. 2004/17/EF

 1. Varekøb og tjenesteydelser:

 2.884.350 kr.

 2. Bygge- og anlægsarbejder:

 36.110.270 kr.

 3. Delydelser (tjenesteydelser og varer):

 596.248 kr.

 4. Delarbejder (bygge- og anlæg):

 7.453.100 kr.

  

Forsvars- og sikkerhedsområdet
Direktiv 2009/81/EF

 

 1. Varekøb og tjenesteydelser:

2.884.350 kr.

 2. Bygge- og anlægsarbejder:

 36.110.270 kr.

3. Delydelser (tjenesteydelser og varer):

 596.248 kr.

 4. Delarbejder (bygge- og anlæg):

 7.453.100 kr.

Vejledende forhåndsmeddelelser: 

 

Gælder for direktiv 2004/18/EF og direktiv 2004/17/EF

Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår

1. Tjenesteydelser:

5.573.918 kr.

2. Varekøb:

 5.573.918 kr.

3. Bygge- og anlægsarbejder: 36.110.270 kr.

 

En vejledende forhåndsmeddelelse er en oversigt over ordregiverens anskaffelser/arbejder i det kommende år. En sådan bør offentliggøres i EU-tidende, såfremt summen af disse anskaffelser inden for ensartede kategorier i det kommende år overstiger tærskelværdien for vejledende forhåndsmeddelelser.